Daşarky hoz we açyk çeňňek bilen magnit kubogy (ME)

Gysga düşündiriş:

Magnit kubogy

ME seriýalary daşarky hoz + açyk çeňňekli magnit käse, magnitde deşik ýok, has güýçli!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnit kubogy (ME seriýasy)

Haryt Ölçegi Dia Nut sapagy Hook Hight açyň Şeýle hem hoz Jemi beýiklik Çekiş takmynan. (Kg)
ME10 D10x34.5 10 M3 22.0 12.5 34.5 2
ME12 D12x34.5 12 M3 22.3 12.2 34.5 4
ME16 D16x35.7 16 M4 22.2 13.5 35.7 6
ME20 D20x37.8 20 M4 22.8 15.0 37.8 9
ME25 D25x44.9 25 M5 28 17 44.9 22
ME32 D32x47.8 32 M6 30 18 47.8 34
ME36 D36x49.8 36 M6 31 19 49.8 41
ME42 D42x50 42 M6 31 19 50.0 68
ME48 D48x61 48 M8 37 24 61.0 81
ME60 D60x66 60 M8 38.0 28.0 66.0 113
ME75 D75x84 75 M10 49.0 35.0 84.0 164

product-description1

N35
Material Remanence Br (KG) Mejbury HcB (KOe) Içerki mejbury HcJ (KOe) Maks.Energy önümi (BH) iň ýokary (MGOe) Maks.Operating Temp. (℃)
35-nji synp 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥12 33-36 80

 

N54
Material Remanence Br (KG) Mejbury HcB (KOe) Içerki mejbury HcJ (KOe) Maks.Energy önümi (BH) iň ýokary (MGOe) Maks.Operating Temp. (℃)
54-nji synp 14.4-14.8 10.5-12.0 ≥12 51-55 80

Magnit käsäniň ugry

Magnit önümçiligi: S polýus magnit käsäniň ýüzüniň merkezinde, N polýus magnit käsäniň daşky gyrasynda.
Neodimiý magnitleri polat käse / gabyň içine çümýär, polatdan ýasalan N polýusyň ugruny S polýusynyň ugruna gönükdirýär, magnit saklaýyş güýjüni has güýçlendirýär!
Dürli öndürijiniň dürli polýus ugrukdyryş desgasy bolup biler.

N derejeli seriýa NdFeB magnitleriniň aýratynlyklary

No.ok. Baha Remanence;Br Mejbury güýç; bHc Içerki güýç güýji; iHc Iň ýokary energiýa önümi; (BH) iň ýokary Işlemek
kGs T kOe KA / m kOe KA / m MGOe KJ / ㎥ Temp.
Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min.
1 N35 12.3 11.7 1.23 1.17 .10.8 ≥859 ≥12 ≥955 36 33 287 263 ≤80
2 N38 13 12.3 1.3 1.23 .10.8 ≥859 ≥12 ≥955 40 36 318 287 ≤80
3 N40 13.2 12.6 1.32 1.26 .10.5 ≥836 ≥12 ≥955 42 38 334 289 ≤80
4 N42 13.5 13 1.35 1.3 .10.5 ≥836 ≥12 ≥955 44 40 350 318 ≤80
5 N45 13.8 13.2 1.38 1.32 .10.5 ≥836 ≥11 ≥876 46 42 366 334 ≤80
6 N48 14.2 13.6 1.42 1.36 .10.5 ≥836 ≥11 ≥876 49 45 390 358 ≤80
7 N50 14.5 13.9 1.45 1.39 .10.5 ≥836 ≥11 ≥876 51 47 406 374 ≤80
8 N52 14.8 14.2 1.48 1.42 .10.5 ≥836 ≥11 ≥876 53 49 422 389 ≤80
9 N54 14.8 14.4 1.48 1.44 .10.5 ≥836 ≥11 ≥876 55 51 438 406 ≤80

1mT = 10GS
1KA / m = 0.01256 KOe
1KJ / m = 0.1256 MGOe

B (Oersted) = H (Gauss) + 4πM (emu / cc)
1Oe = (1000 / 4π) A / m 9. 79,6 A / m
1G = 10-4 T.
1 emu / cc = 1 kA / m

Üns beriň

Magnet kubogynyň güýçli çekiji güýçleri agyr şikeslere sebäp bolup biler.Adatça, S polýusyny ähli magnit käsäniň ýüzi edip ýasaýarys, şonuň üçin magnit käsesi biri-birine ýüzüni çekip bilmeýär, ýöne ME60 ýaly uly göwrümli magnit käsesi we ş.m.
bu magnit käseler neodiý magnitlerinden ýasalýar we neodim magnitleri beýleki magnitlerden has güýçli, şonuň üçin özüne çekiji güýç adaty metallary özüne çekýän hem bolsa, hyýalyňyzdan ajaýyp güýçli bolup biler.
Barmaklar we bedeniň beýleki bölekleri iki magnit käsäniň arasynda gysylyp bilner, eliňizde seresap bolmasaňyz agyr şikesler bolup biler.

Bu magnit käseleri oýnawaçlarda, esasanam has uly göwrümli magnit käselerde ulanyp bolmaýar, oýunjaklarda ulanmak üçin amatly däl, çagalara neodimiý magnit käselerini dolandyrmaga rugsat berilmeli däldir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary